tumbled snowflake obsidian , snowflake obsidian  , chakra stone

tumbled snowflake obsidian , snowflake obsidian , chakra stone

Regular price $2.00

This listing is for 1 tumbled snowflake obsidian stone